6. Uluslararası Asansör Tasarım Yarışması

Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği (AYSAD) ve İFO İstanbul Fuar Hizmetleri A..Ş. tarafından, Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) İstanbul Şubesi desteğiyle, Asansör İstanbul Fuarı etkinlikleri kapsamında düzenlenmektedir.

Start

1 Şubat 2015 - 08:00

End

16 Mart 2015 - 17:00

Address

İFO İstanbul Fuar Hizmetleri A.Ş Kore Şehitleri Cad. No: 34 Kat.4, Zincirlikuyu, Şişli, 34394, İstanbul, Türkiye   View map

Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği (AYSAD) ve İFO İstanbul Fuar Hizmetleri A..Ş. tarafından, Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) İstanbul Şubesi desteğiyle, Asansör İstanbul Fuarı etkinlikleri kapsamında düzenlenmektedir.

Asansör sektöründe katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi ve tasarım etkinliklerinin yaygınlaştırılması büyük önem taşımaktadır. Bu yarışmayla asansör sektörü ve asansör kullanıcıları için yenilikçi tasarımların desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Yarışma Takvimi
Proje teslim tarihi : 16 Mart 2015 Pazartesi saat 17:00’ye kadar
Seçici Kurul toplantısı : 21 Mart 2015
Sonuçların ilanı ve ödül töreni : 26 Mart 2015
Sergi (Fuar Alanı) : 26-29 Mart 2015
Ödüller
1.'lik Ödülü
2.'lik Ödülü
3.'lük Ödülü
Jüri Üyeleri

ILDC 2015 JÜRİ ÜYELERİ 9 asil ve 2 yedek üyeden oluşan Seçici Kurul AYSAD, IFO ve ETMK tarafından oluşturulmuştur.

Katılım Koşulları
  • Yarışmaya Endüstriyel Tasarımcılar, Mimarlar, İçmimarlar ve bu meslek unvanlarını almak üzere üniversitelerin ilgili bölümlerinde lisans ve yüksek lisans öğrenimine devam eden öğrenciler katılabilirler. Yukarıdaki tanım dışında kalan Mühendisler yarışmaya bir endüstriyel tasarımcı ile olan grup çalışmalarında katılabilirler.
  • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
  • Yarışma uluslararası olup, 4/a Maddesinde bahsi geçen ünvanlardan birine sahip kişiler bu şartnamede belirtilen koşullara uygun olarak hazırlayacakları proje ve dokümantasyonu belirlenmiş süre içinde Yarışma Sekreteryası’na ileterek katılabilir.
  • Yarışmalara grup olarak katılmak mümkündür. Grubu oluşturan kişilerden en az biri 4/a. maddesinde yer alan ünvanlardan birini taşımalı ve grup en fazla 4 kişiden oluşmalıdır.
  • Yarışma ile ilgili her türlü yazışma ve/veya dokümanda kullanılabilecek lisanlar Türkçe ve/veya İngilizce’dir.
  • AYSAD, İFO, ETMK Yönetim Kurulları ve yarışma değerlendirme jürisi üyeleri ile bunların firmalarında çalışanlar ve birinci dereceden akrabaları bu yarışmaya katılamaz. Yarışmacının bu pozisyonda olduğu ortaya çıktığı takdirde, proje yarışmadan diskalifiye edilir, ödül kazandıysa ödülü geri alınır.
  • Yarışmalara katılan her projede özgünlük ve daha önce başka bir yerde üretilmemiş, yayınlanmamış veya başka bir yarışmada ödül almamış olması şartı aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun belgelenmesi durumunda proje yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa ödülü geri alınır. Doğacak hukuki sorunlar katılımcıya aittir.

Bu yarışma 1950’lerden önce apartman merdiven boşluğuna yapılmış asansörlerin yenilenmesi – yani kabininin ve/veya kapılarının yenilenmesi ile ilgili değildir.

Katılım Formu

Bir cevap yazın