Maltepe Havagazı Fabrikası Yerleşkesi Değerlendirme Projesi Ulusal Fikir Yarışması

Başvuru Başlangıç Tarihi: 07 Ağustos 2017 Başvuru Bitiş Tarihi: 05 Ocak 2018 Seçici Kurul Toplanması: 20 Ocak 2018 Sonuç Bildirim Tarihi: 22 Ocak 2018 Maltepe Havagazı Fabrikası Yerleşkesi Değerlendirme Projesi Ulusal Fikir Yarışması Alman mimar Werner İssel tarafından tasarlanarak 1929 yılında inşa edilen Hava Gazı Fabrikası, gazometreler, elektrik santrali, su

Start

7 Ağustos 2017

End

5 Ocak 2018

Başvuru Başlangıç Tarihi: 07 Ağustos 2017
Başvuru Bitiş Tarihi: 05 Ocak 2018
Seçici Kurul Toplanması: 20 Ocak 2018
Sonuç Bildirim Tarihi: 22 Ocak 2018

Maltepe Havagazı Fabrikası Yerleşkesi Değerlendirme Projesi Ulusal Fikir Yarışması

Alman mimar Werner İssel tarafından tasarlanarak 1929 yılında inşa edilen Hava Gazı Fabrikası, gazometreler, elektrik santrali, su kulesi, havagazı ocak dairesi, yakıt tankları ve depoları, silolar, atölyeler vb. yapılar bir bütünün parçası olarak tasarlanmış ve eskimiş, fakat yapısı gereği endüstriyel yapı tasarımlarının en önemli örneklerinden biri olması dolayısıyla mimarlık tarihi bakımından yeri oldukça önemli, yapısı ve teknolojisi bakımından da bir daha yerine konulamayacak değerlerden biridir. Cumhuriyet tarihinin önemli simgelerinden biri olan bu yapı son olarak 15 Şubat 2017 tarihinde Havagazı yerleşkesi kültür varlığı olarak tescillenmiştir.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Ankara Tabip Odası tarafından düzenlenen Kent Düşleri yarışmasının konusu Ankara kentinde çevresel ve mekansal olarak yapı ve alanlara yönelik alternatif bölgelerin fikri olarak oluşturularak Ankara’nın yeniden düzene sokulması, yarışmada sunulacak alanların yeniden oluşturularak değerlendirilmesi için kamuoyu oluşturulması, kentin simgelerinin Ankara’ya yönelik proje süreçlerine katılmasını sağlamak, Ankara’nın başkent kimliğinin ön plana çıkarılması amaçlanmıştır.

Yarışması aslen fikir projeleri elde etmek üzerine düzenlenmiş olup, serbest, ulusal ve tek kademeli olarak ilana çıkarılmıştır. Yarışma kayıt işlemleri havagazi.mimarlarodasiankara.org adresi üzerinden yapılacaktır.

Maltepe Havagazı Fabrikası Yerleşkesi Değerlendirme Projesi Ulusal Fikir Yarışması Şartları

Yarışma Türkiye’de ve KKTC’de öğrenim gören tüm lisans öğrencilerine açıktır. Yarışmaya birey olarak girilebileceği gibi ekip olarak da girilebilir. Yarışmaya ekip olarak girilmesi halinde ekipte en az bir kişi mimarlık öğrencisi bir kişi de tıp fakültesi öğrencisi olması gerekirken aynı zamanda ekip başı da mimarlık öğrencisi olmalıdır. Ekibin içerisinde yer alan katılımcılardan TMMOB üyeleri dışında diğer katılımcılarında da kendi meslek gruplarına ait meslek odalarına katılmaları gerekmektedir.

Yarışmaya jüri üyelerini seçen, jüri üyeleri ile ilişkileri olan, jüri ekibinde yer alan, yarışma idaresini yürüten kişiler yarışmaya katılamazlar.

Projelerin sunumu dikey olarak kullanılması şartıyla en az bir adet 80×200 cmlik paftalarda yapılacaktır. Paftalar fotoğraf kağıdı üzerine folyo kaplama poster formatı şeklinde olacaktır. Ayrıca 80×200 cm olarak hazırlanan posterlerin 2 adet A3 ebadında kağıda renkli baskısı da gerekmektedir. Son olarak yarışmacılar fikirlerini anlatan en az 400 en fazla 1000 kelimelik bir yazılı raporda hazırlamak zorundadır. Bu rapor hem elektronik posta hem de basılı olarak iletilmelidir.

Maltepe Havagazı Fabrikası Yerleşkesi Değerlendirme Projesi Ulusal Fikir Yarışması Ödülleri

TMMOB tarafından düzenlenen Kent Düşleri yarışmasında birinciye 4000 TL, ikinciye 3000 TL, üçüncüye 2000 TL ödül verilecek olup aynı zaman mansiyon ödülü de eşdeğer üç ödül olarak belirlenmiştir.

Bir cevap yazın