Türkiye Bisiklet Federasyonu Logo Tasarım Yarışması

Türkiye Bisiklet Federasyonu yeni logosunu seçiyor. Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığı tarafından, yarışma federasyonun yeni yüzünü ve yıllar içerisinde gittikçe artan bilinirliğine uygun olarak marka değerini öne çıkaracak özgün bir logo tasarımı bulma hedefiyle duyuruldu. Yeniden tasarlanacak logonun yurtiçinde ve yurtdışında Türkiye algısı oluşturacak, Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun bir Türkiye kurumu olduğu

Start

End

2 Mart 2018 - 00:00

Türkiye Bisiklet Federasyonu yeni logosunu seçiyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığı tarafından, yarışma federasyonun yeni yüzünü ve yıllar içerisinde gittikçe artan bilinirliğine uygun olarak marka değerini öne çıkaracak özgün bir logo tasarımı bulma hedefiyle duyuruldu. Yeniden tasarlanacak logonun yurtiçinde ve yurtdışında Türkiye algısı oluşturacak, Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun bir Türkiye kurumu olduğu vurgulayacak şekilde bir çözümlemeye sahip olması beklenmekte.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Logo Tasarım Yarışması, Türkiye Bisiklet Federasyonu Resmi Web sitesi olan bisiklet.gov.tr, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak yazışmalar ve basın, yayın kuruluşları aracılığı ve ilgili yerlere asılacak afişlerle duyurulacaktır.

Yarışma Katılım Koşulları

Yarışma katılımı ücretsiz olarak seçici kurul üyeleri ve birinci derecedeki yakınları dışında amatör-profesyonel tüm tasarımcılara, öğrencilere, kamu ve özel kurumların katılımına açık olarak gerçekleştirilmekte. Yarışma katılımcıları en fazla 5 (beş) adet çalışma gönderebilmekte. Birden fazla tasarımcının ortak bir çalışmayla katılımı durumunda, tasarım sahiplerinden her birinin tüm hakları saklı olmak üzere, yalnızca birinin temsilci olarak belirlenmesi gerekiyor. Katılımcının reşit olmaması durumunda, yasal temsilcisinin yazılı izninin sunulması gerekmekte.

Yarışma için gönderilen logo tasarımlarının değerlendirilebilmesi için “Türkiye Bisiklet Federasyonu Logo Tasarım Yarışması Katılım Formu“nun ıslak imza ile eksiksiz bir şekilde doldurup eserle birlikte başvuru adresine göndermesi gerekiyor. Ek olarak, tasarımcı (çoklu katılımda ortak bir açıklama) tarafından çalışmanın esin kaynakları ve simgelere ilişkin açıklama, çalışmayla birlikte 10 cümleyi geçmeyecek bir logo hikayesi yazılarak teslim etmesi beklenmektedir.

Tasarım(lar)ın Gönderimi

Yarışma katılımcılarının çalışma ya da çalışmalarını tek bir zarf içerisinde ve üzerinde RUMUZ okunur bir şekilde yazılı halde göndermeleri gerekmekte. Söz konusu zarfta eksiksiz doldurulmuş başvuru formu, eserin/eserlerin A4 kağıda arkasında RUMUZ yazılarak alınmış çıktısı ve tek DVD/USB içinde yapılan tasarım/tasarımların ayrı klasörlerde dijital ortamda teslim edilmesi gerekmektedir.

Ödüller

  • Birincilik Ödülü: 15.000 TL
  • İkincilik Ödülü: 10.000 TL
  • Üçüncülük Ödülü: 7.000 TL

Ödüller, hak sahiplerine Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun belirleyeceği bir tarihte düzenlenecek ödül töreni ile takdim edilecektir.

Değerlendirme ve Seçici Kurul

Seçici kurul değerlendirmesi başvuru süresinin bitimiyle birlikte, Türkiye Bisiklet Federasyonu Yarışma Kurulu tarafından belirlenecek yer ve saatte yapılacaktır.

Seçici Kurul;

  1. Türkiye Bisiklet Federasyonu Yarışma Kurulu
  2. Akademisyenler
  3. Sektörden uzmanlardan oluşmaktadır.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 02 Mart 2018
2.Dereceye giren logonun açıklanması: 09 Mart 2018

Yarışma Sonucunun Duyurulması

Sonuçlar, www.bisiklet.gov.tr web sitesinde yayınlanacaktır.

Yarışma ile ilgili diğer tüm detaylar, form ve katılım detayları için http://bisiklet.gov.tr/logo-tasarim-yarismasi-sartnamesi/ sayfasını inceleyebilirsiniz.

Yarışma Detayları

Detayları İncele

Bir cevap yazın